โปรแกรมบอกเวลาชั่วโมงเรียน (เวอร์ชั่น NM2.0)

โปรแกรมบอกเวลาชั่วโมงเรียนอัตโนมัติ (เวอร์ชั่น NM2.0)

    เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนให้กับโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เป็นรุ่นทดลองและเป็นรุ่นที่ใช้แทนโปรแกรมตัวเดิมซึ่งมีค่าใช้จ่าย โปรแกรมนี้ยังไม่สามารถตั้งค่าหรือแก้ไขเวลาผ่านตัวโปรแกรมได้ ใช้ควบคู่กับเครื่อง Timer ใช้ควบคุมการเปิดปิดของเครื่องขยาย (โปรแกรมนี้ขอยังไม่แจกนะครับ) โรงเรียนใดสนใจผมยินดีให้คำแนะนำครับ

เขียนโดย นายวสันต์ แสงม่วง
ทีมงาน  นางสาวชาลิสา เข็มสัมฤทธิ์
              นางสาวศิริพร สมนา
              นางสาววราภรณ์ เจริญสุข
              นางสาวณัฐพรรณ โพธิ์มินทร์ 

Slide 1