เว็บไซต์คอครูดอทคอม www.korkru.com
เว็บไซต์คอครูดอทคอม เว็บไซต์ครูเจมส์ www.korkru.com

ระบบจองตั๋วออนไลน์ "โรงหนังช่อม่วง"

ระบบจองตั๋วออนไลน์ "โรงหนังช่อม่วง"

ระบบจองตั๋วออนไลน์ "โรงหนังช่อม่วง" โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 

    เป็นระบบจองตั๋วออนไลน์ ตัวนี้ยังไม่เต็มรูปแบบ เพราะเขียนวันเดียวแบบรีบๆให้ทันใช้ในงานเปิดบ้านวิชาการ "หนองม่วงนิทรรศน์" ประจำปีการศึกษา 2561

URL : http://www.nmwit.ac.th/cinema/

ปี : 2562

^