เว็บไซต์คอครูดอทคอม www.korkru.com
เว็บไซต์คอครูดอทคอม เว็บไซต์ครูเจมส์ www.korkru.com

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กน

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กน

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องมาตราตัวสะกด แม่กน ประกอบด้วยเนื้อหาของความหมาย/และคำที่สะกดไม่ตรงตามาตราแม่กน อีกทั้งยังมีกิจกรรมและแบดสอบสอบหลังเรียน

URL : http://www.korkru.com/th/index.php?module=knowledge&id=28

ปี : 2562

^