เว็บไซต์คอครูดอทคอม www.korkru.com
เว็บไซต์คอครูดอทคอม เว็บไซต์ครูเจมส์ www.korkru.com

ผลงาน

เกียรติบัตร ประกวดกระทง

เกียรติบัตร ประกวดกระทง

เกียรติบัตรอบรมgoogle

เกียรติบัตรอบรมgoogle

ระบบจองตั๋วออนไลน์ "โรงหนังช่อม่วง"

ระบบจองตั๋วออนไลน์ "โรงหนังช่อม่วง"

บทเรียน เรื่อง Microsoft Excel

บทเรียน เรื่อง Microsoft Excel

บทเรียนเรื่อง Microsoft Word

บทเรียนเรื่อง Microsoft Word

บทเรียน กระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค

บทเรียน กระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กน

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กน

เกียรติบัตร ประกวดพานไหว้ครู

เกียรติบัตร ประกวดพานไหว้ครู

^