เว็บไซต์คอครูดอทคอม www.korkru.com
เว็บไซต์คอครูดอทคอม เว็บไซต์ครูเจมส์ www.korkru.com

บทเรียนเรื่อง Microsoft Word

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง Microsoft Word จัดทำสำหรับใช้เป็นสื่อในโครงการปลูกจิตอาสาสร้างสื่อ เพื่อโรงเรียนและชุมชน ได้ทดสองใช้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

โครงการ : ปลูกจิตอาสาสร้างสื่อ เพื่อโรงเรียนและชุมชน

ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์ ดร.ปกเกศ ชนะโยธา

รายชื่อผู้จัดทำ :    1. นาย วสันต์ แสงม่วง                2.น.ส.ธัณย์นิชา เชาว์เจริญวิเศษ

                             3.น.ส.กชกร ส้มทองคำ               4.น.ส.สุมลรัตน์ ทองพูล

                             5.น.ส.อรวรรณ สว่างแสง

ลิ้งค์บทเรียน
ลิ้งค์บทเรียน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^