เว็บไซต์คอครูดอทคอม www.korkru.com
เว็บไซต์คอครูดอทคอม เว็บไซต์ครูเจมส์ www.korkru.com

บทเรียนเรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กน

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องมาตราตัวสะกด แม่กน ประกอบด้วยเนื้อหาของความหมาย/และคำที่สะกดไม่ตรงตามาตราแม่กน อีกทั้งยังมีกิจกรรมและแบดสอบสอบหลังเรียน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^