เว็บไซต์คอครูดอทคอม www.korkru.com
เว็บไซต์คอครูดอทคอม เว็บไซต์ครูเจมส์ www.korkru.com

บทเรียน เรื่อง การใช้งาน Illustrator เบื้องต้น

บทเรียน เรื่อง การใช้งาน Illustrator เบื้องต้น Project งาน นำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์
จัดทำโดย : นายวสันต์ แสงม่วง, น.ส.สุมลรัตน์ ทองพูล, น.ส.กรชกร ส้มทองคำ   
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 

ลิ้งค์บทเรียน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^