แจกฟรี | เกียรติบัตรทีมงานสภานักเรียน

สภานักเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

เกียรติบัตรทีมงานสภานักเรียน

  • มอบให้ ประธาน รองประธาน คณะกรรมการสภานักเรียน และครูที่ปรึกษาสภานักเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
  • ให้ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

การออกแบบ

  • พื้นหลังเป็นภาพมุมสูงของโรงเรียน
  • ดอกเฟื่องฟ้า เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน
  • มุมเกียรติบัตรหัวท้าย เป็นสี ม่วงเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน
Slide 1