แจกฟรี | ระบบPHP ระบบจองตั๋ว(ที่นั่ง)ออนไลน์ Beta version

ระบบจองตั๋วหนังออนไลน์

ระบบจองตั๋วออนไลน์

    ระบบจองตั๋วหนังออนไลน์ โรงหนังช่อม่วง จัดทำขึ้นเนื่องในงาน หนองม่วงนิทรรศน์ (OPEN HOUSE) โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในกิจกรรมโรงภาพยนตร์ ฉายหนังคุณธรรม เพื่อการจัดรอบและคิวที่ดี เราจึงเขียนระบบขึ้นมาชั่วคราวเพื่อใช้ในการนี้ 
    ระบบนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เนื่องด้วยเรามีเวลาเขียนเพียงไม่กี่ชั่วโมง และเพียงเพื่อจำลองขั้นตอนการซื้อตั๋วภาพยนตร์เสมือนโรงภาพยนตร์จริงๆ

ตัวอย่างระบบ

การใช้งานบนมือถือ

Slide 1