แจกฟรี | ระบบPHP ระบบจองตั๋ง(ที่นั่ง)ออนไลน์ Beta version

แจกฟรี | ระบบPHP ระบบจองตั๋ง(ที่นั่ง)ออนไลน์ Beta version

ระบบจองตั๋วหนังออนไลน์

ระบบจองตั๋วออนไลน์

  • ระบบจองตั๋วหนังออนไลน์ โรงหนังช่อม่วง จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ (1 วันเสร็จ)
  • เนื่องในงาน หนองม่วงนิทรรศน์ (OPEN HOUSE) โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
  • ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  • 1 ในหลายๆฐาน เป็นการเปิดโรงหนัง ฉายหนังคุณธรรม

การใช้งานบนมือถือ

Slider