แจกฟรี | ปกมาตรฐานที่ 2 [ไฟล์แก้ไขได้]

ปกมาตรฐานที่ 2

  • ออกแบบให้กับโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
  • เมื่อ ปี 2561

ไฟล์ดาวน์โหลด ประกอบด้วย

  • ไฟล์รูป โปร่งใส 3 ไฟล์ (ใช้งานใน word ได้)
  • ไฟล์ที่แก้ไขปรับแต่งได้ ในโปรแกรม Photoshop
Slide 1