บันทึกวีดีโอหน้าจอคอมฯ ด้วย Microsoft PowerPoint

วันนี้มีวิธีการ การอัดบันทึกวีดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา โดยใช้โปรแกรมพื้นฐานที่ทุกเครื่องต้องมี นั้นก็คือ Microsoft PowerPoint ด้วยวิธีง่ายๆครับ #PowerPoint #win10