กระดาษคำตอบ สำหรับการตรวจด้วย Application ZipGrade

ประยุกต์กระดาษคำตอบ ให้ใช้กับการตรวจด้วย Application ZipGrade

ขอขอบคุณคลิปวีดีโอจากช่อง tatsirin MSU

เป็นการประยุกต์ใช้กระดาษคำตอบของzipgrade ชนิด 50 ข้อ

  • โดยการตัดช่องการฝนรหัสประจำตัวนักเรียนออก
  • เปลี่ยนเลขข้อเพื่อให้ตรงกับรูปแบบที่นักเรียนคุ้นเคย(เคยประสบปัญหาจากการที่นักเรียนทำผิดข้อ ด้วยความเคยชินกับรูปแบบของกระดาษคำตอบโดยทั่วไป)
  • การใช้งานอาจมีการเฉลยผิด จึงแนะนำให้ทำกระดาษคำตอบเฉยของ zipgrade เพื่อจะได้ไม่สับสนข้อ
  • แนะนำให้ฝนด้วยปากกาจะสแกนได้ง่ายกว่า