หน้าแรก

Home
Image is not available
"เว็บไซต์นายเจมส์" สุขที่ได้ให้ ดีใจที่ได้แบ่งปัน
"เว็บไซต์นายเจมส์" สุขที่ได้ให้ ดีใจที่ได้แบ่งปัน
T401590152303431
นายเจมส์
About Us
วสันต์ แสงม่วง
WASAN SANGMUANG
เว็บนี้เพื่อแสดงผลงานตนเอง กว่าจะพัฒนาตนเองพอที่จะมีผลงาน ส่วนใหญ่ผมจะเรียนรู้ด้วยตนเองซะมากกว่า "ผมมีความรู้เพราะการแบ่งปันจากผู้อื่น ผมก็อยากที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้างเช่นกัน"