หน้าแรก

About Us
พงศธร แสงม่วง
Pongsathorn SANGMUANG
เว็บนี้เพื่อแสดงผลงานตนเอง กว่าจะพัฒนาตนเองพอที่จะมีผลงาน ส่วนใหญ่ผมจะเรียนรู้ด้วยตนเองซะมากกว่า "ผมมีความรู้เพราะการแบ่งปันจากผู้อื่น ผมก็อยากที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้างเช่นกัน"
Home
นายเจมส์
"เว็บไซต์นายเจมส์" สุขที่ได้ให้ ดีใจที่ได้แบ่งปัน
"เว็บไซต์นายเจมส์" สุขที่ได้ให้ ดีใจที่ได้แบ่งปัน